Bergljot Rapley, f. Bentsen, fyller 100 år 7. juli 2022.

Bergljot er nå den eneste gjenlevende av fire søsken som vokste opp ved Mæna, Røykenvik. Bergljot har alltid vært aktiv og glad i friluftsliv. Hun likte å gå på ski, sykle og gå tur i skog og mark. Hun har vært glad i å reise, med stor eventyrlyst og utforskertrang. Etter krigen fikk hun jobb i England der hun ble forlovet med Edward Rapley fra Steyning, Sussex. Han jobbet i Royal Air Force, men flyttet til Canada etter tilbud om overføring til Royal Canadian Air Force, og de giftet seg i Trenton, Ontario, Canada i 1951.

De fikk døtrene Jenny og Solveig.

Edward fikk flere beordringer til tjeneste ved kanadiske flybaser i Europa, og familien var ofte på besøk i barndomshjemmet ved Mæna. Jenny stiftet familie i Norge, mens Solveig ble i Canada. Etter pensjonering fra luftforsvaret, bosatte de seg i Trenton, Ontario. Edward døde for mange år siden, men Bergljot har klart seg bra på egen hånd og syklet daglig inn til landsbyen for å handle, selv etter at hun hadde passert 90 år.

Bergljot har vært en usedvanlig god husmor og mor som har taklet alle utfordringer knyttet til de mange flyttingene for militære familier på en utmerket måte. Hun er også en populær bestemor. De siste årene har hun bodd på aldershjem i Kingston, Ontario, byen der Solveig er bosatt.

Dagen skal feires hos Solveig, med stor deltakelse fra Norge, alle fem barnebarn og to oldebarn.