Bevæpnet politi på 17. mai

Av

Politiets innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet under større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai, opplyser Politidirektoratet.

DEL

Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB. Sikkerhets- og beredskapstiltaket som i fjor ble gjennomført i Oslo, skal nå gjelde for hele landet.

Også Innlandet, bekrefter politimester Johan Brekke i en pressemelding.

– Vi jobber med å legge til rette for en trygg og fin feiring, og vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap på 17. mai, sier han i pressemeldingen.

– Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, sier han videre.

Ingen konkrete trusler

Bevæpningsadgangen er avgrenset til såkalt innsatspersonell som er sertifisert til å bære våpen under større arrangementer, og det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste som ikke har noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger, sier Bjørnland til NTB.

Hun understreker at politiet ikke har mottatt noen konkrete opplysninger fra PST om at det foreligger trusler knyttet til 17. mai-feiringen. PST har ikke avgrenset sin trusselvurdering geografisk. Den gjelder hele landet, poengterer politidirektøren.

– Det har vi i bakhodet når vi i år lager planer for sikkerhet og beredskap på 17. mai. Vi tror feiringen skal foregå trygt og godt, men vi kommer til å ta høyde for at politiet skal kunne agere umiddelbart hvis det skulle skje noe, sier hun.

Utvidet politibevæpning kommer i tillegg til en rekke andre sikkerhets- og beredskapstiltak – åpne og hemmelige – på nasjonaldagen.

SE BILDESERIER FRA I FJORÅRETS 17. MAI:

Artikkeltags