23 naboer klaget på omstridt storfjøs. Det førte til to timer med politisk debatt

Det omstridte ammekufjøset, og tilhørende gjødselkum, i Lynnebakka førte til to timers debatt, men ikke så mye mer da klagene fra 23 naboer ble diskutert.