Litt flere enn hver tiende arbeidstaker som jobber heltid, har planer om å bytte beite i år, ifølge en ny undersøkelse. Det er færre enn ventet.

– At kun en av ti heltidsansatte planlegger å søke ny jobb i 2023 er færre enn vi er vant til å se på lignende målinger fra tidligere år. Og særlig i januar, som er den store jobbskifte-måneden hvor mange er i modus for en ny start, sier seniorrådgiver Anne-Sofie Åmodt i Opinion til NTB.

Bare 13 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de har planer om å søke ny jobb eller foreta jobbskifte de kommende tolv månedene. Til sammenligning svarer 70 prosent at de ikke har sånne planer.

Forventer økning i arbeidsledigheten

Nav forventer en gradvis økning i arbeidsledigheten utover 2023. Dette er basert på forventninger om noe redusert aktivitet i norsk økonomi. Dette forteller statistikksjef Ulf Andersen i Nav til NTB.

– Norge har en svært lav arbeidsledighet, samtidig som mange arbeidsgivere fortsatt utlyser mange ledige stillinger. Arbeidsmarkedet er med andre ord stramt, noe som gir gode muligheter for de som ønsker seg inn i arbeidslivet, eller ønsker å bytte jobb, sier Andersen.

Disse trenger arbeidskraft på Hadeland nå

Søknadsfrist snarest

BPA assistent, Prima Assistanse, Jaren

Kokk, Sanner Hotell

Tannhelsesekretær, Brandbu Tannhelse

Avdelingsleder, Team Olivia BoHab AS, Harestua

Selger, Raven Media AS, Jevnaker

Forsikringsselger, Mjøsa Forsikring AS

Kundeservicekoordinator, Huhtamaki Foodservice Nordic Oy, Norway Branch

Yster, Thorbjørnrud Ysteri AS

Tannlege, Jevnaker Smil Tannklinikk

Laserterapeut, Express Laserklinikk Gran

Account Manager IT, Ayr AS

Butikkmedarbeider, Helsekosten AS

Søknadsfrist 17. januar

Energimontør/KL-montør, Spordrift AS

Anleggsarbeider jernbane, Spordrift AS

Øvrige stillinger

Maskinoperatør, Biodrift AS, Brandbu

Kafemedarbeider, Centrum Cafe, Brandbu

Fagsykepleier, Jevnaker kommune

Kirketjener, Lunner kirkelige fellesråd

Trosopplæringsleder, Gran kirkelig fellesråd

Helsesykepleier (vikariat), Gran kommune helsestasjon og skolehelsetjeneste

Avdelingsleder, Lunner kommune helse og mestring

Behandler, Gran kommune psykisk helse- og rustjeneste

NK/Butikksjef, Biltema Norge AS

Tjenesteleder, Gran kommune hjemmetjenesten

Faglig leder og kompetansekoordinator, Spordrift AS

Klimarådgiver, Plan og samfunnsutvikling Jevnaker

Lærer, Lunner kommune kultur og oppvekst

Arealplanlegger, Lunner kommune strategi og samfunn

Ergoterapeut, Gran kommune fysioterapi og ergoterapi

Daglig leder, Harestua Auto AS

Barnevernskonsulent, Jevnaker kommune barneverntjenesten

Tilstandskontrollør Høyspenning Jaren, Spordrift AS

Butikksjef, Spar Brandbu

Saksbehandler, Lunner kommune helse og mestring

Butikkmedarbeider, Rema 1000 Brandbu

Prosjektleder, Gran kommune landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Barnehagelærer, Trulserudenga Barnehage

Hovedinstruktør, Mjøsanker karriere AS

Selger, Arve Hellum AS

Sokneprest, Hadeland og Land prosti, Den norske kirke

I tillegg er det flere vikarstillinger innen helse og omsorg, skole og barnehage i alle tre kommunene.