Kvinnedagen er dagen der kvinner og menn markerer de store forskjellene mellom mann og kvinne, enten det er innen jobb, kropp, likelønn, generell likebehandling mm.

Vi har i Norge kommet et godt stykke på vei når det gjelder likestilling mellom kvinne og mann, men det er fortsatt områder hvor det gjenstår en del. Eksempel på det er kampen vi hadde mot regjeringen når det gjaldt abortloven. Jeg syns det er rart at man i dag 111 år etter at vi startet kampen fortsatt må som kvinne kjempe om å bestemme over egen kropp. NEI til nemnder!

Det er mange saker vi roper høyt om som må endres, men det er en ting det er lett å glemme i denne kampen, nemlig mammarollen og hva som skjer med livet når du blir mamma.
Det er av naturlige årsaker mamma som må være hjemme med barnet de første månedene av barnets liv. Men hva skjer når mamma er hjemme i permisjon, jo lønnen går ned i permisjonstiden og det samme med pensjonsopptjening og muligheten for videreutvikling.
Men Erna vil ha flere barn.

Man vil også oppleve som ung kvinne i enkelte yrker og ikke få muligheten til samme videreutvikling eller behandling som sin mannlige kollega, dette da arbeidsgiver antar at kvinnen snart vil skaffe seg en familie som igjen gjør at hun vil få en del fravær i framtiden, dette er ikke greit. Man blir som kvinne straffet fordi man er laget for produksjon, samtidig blir man også straffet i etterkant av at man er ferdig med produksjonen.

Les også

Kari-Anne Jønnes (H): Damer – si ja!

Man kan gjerne si at det og bli mamma i Norge er bra. Vi har jo mange goder som mange andre ikke har, men vi kan ikke si oss fornøyd med det.

Erna sa i sin tale på Landsmøte i 2018 at vi må få flere barn, det samme sa hun i sin nyttårstale. Jeg er usikker på om hun egentlig vet hva hun ber om? Hun tenker ikke på den enkelte kvinne når hun sier det, men på landet (og mannen). Ikke la kvinnene og mødrene gå tapende ut, men gi oss de samme vilkår så kan du be oss få flere barn.

JA til økt permisjon, men med ivaretakelse av pensjonen!

JA til like muligheter i arbeidslivet enten du er dame eller mann!

NEI til forskjellsbehandling av kvinner i arbeidslivet!