I tradisjon tro blir det konsert med Vestre Lunner Musikkforening og Lunnerkoret i Lunner Kirke. Vi inviterer til en stemningsfull adventskonsert andre søndag i advent.