(Romerikes Blad): Akershus universitetssykehus (Ahus) har over tid jaktet energisparende tiltak.

Hittil i år har sykehuset i Lørenskog brukt 18 millioner kroner mer enn i budsjettet på energi, uttalte Morten Løkken Bendiksen, direktør for Facilities Management-divisjonen, til Romerikes Blad for én uke siden.

Nå har sykehuset kommet frem til tre nye sparetiltak.

Blant annet skal temperaturen på sykehuset reduseres fra 22 til 19 grader i områder som ikke påvirker pasientene på en negativ måte.

– Ahus har i mange år jobbet systematisk med å redusere energiforbruk, så det er gjort mye på dette området allerede. Det er imidlertid en ekstrem situasjon i energimarkedene nå, og mange offentlige aktører – også andre sykehus – innfører nå ekstraordinære tiltak, forklarer Cecilie Dahl, kommunikasjonsrådgiver ved Ahus.

Dette er sykehusets tiltak

  • Redusere innetemperatur fra 22 til 19 grader i den kalde årstiden, i områder hvor dette ikke påvirker pasientene på en negativ måte. I områder hvor temperatur reduseres, er det viktig at det ikke innføres kompenserende tiltak med egne varmeovner eller lignende, da det vil føre til at effekten av tiltaket reduseres betraktelig.
  • Ikke kjøle ned varme rom til mindre enn 25 grader, i områder hvor dette ikke påvirker pasientene på et negativ måte, eller det påvirker medisinsk teknisk utstyr på en negativ måte.
  • Skru av pc-er når de ikke er i bruk. Helst en automatisert løsning, og uansett dialog med Sykehuspartner for at det ikke skal bli problemer med oppdateringer og så videre.
  • Kilde: Akershus universitetssykehus

    Sykehuset har estimert at de årlig vil spare ti-tolv millioner kroner på grunn av tiltakene.

    – Tiltakene under er innenfor de grensene som settes i forhold til temperatur i arbeidsmiljøloven, opplyser Dahl.

    Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at ikke innetemperaturer på under 19 varmegrader eller over 26 grader.