Aka kjøper Rema-prosjekt på Jevnaker

Kort tid etter at planene for Johnny Karlsens nye Rema-bygg på Jevnaker ble godkjent av kommunen velger han å overlate ansvaret til Aka.