Allmenningsbestyrer Lars Olav Jensen er på ferie, men kommenterer gjerne 2019-resultatene for bedriften.

– Vi er veldig godt fornøyde med virksomheten i 2019, både allmenningsdriften og butikkvirksomheten har gått bra. Men først og fremst er det tomteaktivitetene på Lygna som har bidratt til rekordresultatet, sier Lars Olav Jensen.

Rekordhøyt eierbidrag

Salgsinntektene for Brandbu og Tingelstad Allmenning var i 2019 på 48,3 millioner kroner og ordinært resultat før skatt var på 21,2 millioner kroner.

Driftsinntektene til Allmenningsbutikken var på 61,1 millioner kroner i 2019 og resultatet var på 1.036.000 kroner. Det betyr en omsetning for de to på 110 millioner kroner cirka samlet.

Det ble avsatt 4.080.000 kroner i utbytte i 2019.

– I tillegg er det ekstra hyggelig at bidragene til våre eiere også er rekordhøyt. Vi hadde en målsetting for konsernet å oppnå 100 millioner kroner i omsetning og 20 millioner kroner på bunnlinja. Det har vært artig å lykkes med det, sier bestyrer Lars Olav Jensen.

Brandbu og Tingelstad almenning

De to store enhetene i konsernet er Brandbu og Tingelstad almenning (BTA) og Almenningsbutikken AS.

BTA har også eierandeler i Hapro AS (2,47 prosent), NorgesInvestor Proto AS (3,16 prosent), Miljøvarme Hadeland AS (17 prosent), BTA Invest AS (heleid, eier 37,5 prosent i Andfossen eiendom AS) og Lygnagrenda AS (50 prosent, Tinde hytter AS eier også 50 prosent).

LES OGSÅ: Nå blir det flere leilighetsbygg og hytter på Lygna

Styreleder i BTA er Ole Næss og nestleder er Torstein Bjerke.

Brandbu og Tingelstad Almenning eies av 575 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i allmenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

BTA er et resultat av en fusjon mellom tidligere Brandbu og Tingelstad almenninger med virkning fra 2004. Den fusjonerte allmenningen eier og driver omlag 145.000 daa skog og utmark og forretningseiendom nær Brandbu.

Kilde: b-t-a.no

Har brutt grenser

For BTA som konsern ble driftsinntektene på 96 millioner kroner og resultat før skatt 18,6 millioner kroner i 2018.

Nå har konsernet brutt 100-millionersgrensa i omsetning for første gang og 20-millionersgrensa for første gang når det gjelder resultat.

Allmenningsbutikken AS har også rekordomsetning og har for første gang passert 60 millioner kroner. Butikken er eid av BTA og Optimera AS med like store andeler.

BTA har også investert 20 millioner kroner i å gjøre ferdig tomtefelt 3-2, med 102 tomter, og i mars 2019 ble byggingen av den første hytta på feltet igangsatt.

Reguleringsarbeidet på et felt 5 ble igangsatt i 2019, i samarbeid med Lygnalia grunneierlag.