11. mai presenteres den nynorske forfatteren Alfred Hauge for Hadelands befolkning på et møte i Gran bibliotek. Han ble født i 1915 og vil bli husket både som forfatter og som en profilert kristen personlighet. Hauge begynte sin forfatterbane med tradisjonelle oppbyggelige romaner, men endret etter hvert sitt litterære uttrykk og hans samlede er et av de mest eksperiente og nyskapende i etterkrigstiden.

Hadeland kirkeakademi har gitt arrangementet tittelen «Alfred Hauges evige sekund» med bakgrunn i en av hans mest kjente diktsamlinger.

Til samlingen på biblioteket kommer forfatterens datter Møyfrid. Hun vil fortelle om sin far. Hauges mest kjente og leste verk er trilogien om Cleng Peerson. Der skriver han om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika. «Hundevakt» gir bakgrunnen for utvandringen – geistlig og verdslig forfølgelse av kvekermenighetene i Stavanger distriktet omkring 1820. Skuespiller Trygve Ramnefjell fra Fluberg har lovet å komme for å lese fra bl.a. første bindet av serien

Jakob Sætre, Kari Wøien og Hans Erik Raustøl fra Hadeland kirkeakademi skal også delta med ulike innfallsvinkler til denne dikteren.

Kvelden arrangeres i nært samarbeid med Hadeland litteraturforum og markerer kirkeakademiets 10-årsjubileum.