Gå til sidens hovedinnhold

Alle er viktige

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da er skoleåret snart over for i år. Jeg klarte det!

Da sjølfølelsen var kommet helt på bånn, jeg har aldri hatt den største trua på meg sjøl, men nå var det fare på ferde. Årsak er uvesentlig her. Fikk hjelp av folk som hadde trua på meg, profesjonelle og venner som viste meg vei, en vei jeg valgte å ta.

Starten på skoleåret var grusom. Ikke møte med medelever og lærere, men jeg hadde helt mistet trua på at jeg kunne noe, og at jeg betød noe. Første prøve fikk jeg panikkangst, men kom meg gjennom, og sto. Så har det gått gradvis framover og oppover etterhvert som jeg forsto at jeg kan og duger, selvfølelse skaper mestring. Nå får jeg de karakterene jeg anså som bonus. Karakterer betyr lite i seg selv, annet enn for å komme videre i ett utdanningsløp. Det viktigste er at man får lov å beholde trua på seg sjøl, og kunnskap er mer enn ett tall. Det handler mer om teori omgjort til praksis.

Tenker at det er ikke bare jeg som i løpet av livet har mistet trua på seg sjøl av ulike årsaker, og som er grunnløst.

Det er viktig når depresjon og angst tar over livet, at man først og fremst møter mennesker med kunnskap om tema og empati. Derfor er det viktig med skolerte og engasjerte mennesker både i psykiatrien, helsetjenesten for øvrig og på NAV, som ser deg, og bygger deg gradvis opp igjen, og ikke ned grunnet innsparinger og ett rigid system. Kostnaden blir større om ikke mennesker blir sett og hørt.

Vi ser en økning i befolkningen med psykiske utfordringer og lav selvfølelse, samtidig ser vi psykiatritjenesten rives ned, ikke til fordel for brukerne, men vi ser at det blir en mer dreining mot at pengene er viktigere enn mennesket. Vi må kjempe for at psykiatrien ikke drukner i mantraet om at alt stort er best.

Uansett, gjør noe som er viktig for deg, få mestring igjen. Ta små skritt, og hver glad for alt du får til.

Aldri la noen tro du ikke duger. Det gjør du! Alle har vi noe å bidra med, alle har en viktig stemme.

Skal ikke si at når jeg klarte det, klarer du det. Du klarer det – fordi du er du! Du har kvaliteter kanskje ikke andre har – ulike kvaliteter er viktig, samspill av ulikheter skaper et godt samfunn. Du kan, ikke tillat at noen får deg til å tro noe annet.

Takk til fantastiske medelever. Stor takk til lærere, som deler sin kunnskap, ser enkeltmenneske – og ikke minst – alle plutselige omstillinger med utfordrende undervisning på Teams.

Takk for velferdsordninger. Takk til alle som står på.

Sammen er vi sterke – uansett.

Kommentarer til denne saken