Påsken vartet opp med fint vær og godt skiføre. Det la til rette for mer uteaktivitet og med det flere ulykker.

Denne påsken mottok nemlig AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) Innlandet 650 flere henvendelser til nødnummeret 113 enn påsken 2017.

Totalt formidlet de 4.168 oppdrag av ulike typer gjennom påskeuka. 1855 av disse var akuttoppdrag. 1.422 gikk under kategorien hasteoppdrag, mens resten var av mindre alvorlig karakter.

– Dette er en kraftig økning fra i fjor, noe som trolig henger sammen med flotte forhold og mye folk i fjellet, sier AMK-sjef Arne Stokke.

Til sammen har det vært benyttet luftambulanse til 62 oppdrag i Innlandet i påsken. Det er fem flere enn i fjor. Luftambulansehelikopteret på Dombås hadde til sammen 32 oppdrag, 23 av disse i vårt distrikt. 

Innbyggertallet i Hedmark og Oppland øker kraftig i påskeuka, med svært mange tilreisende, og stor trafikk både langs veien og i skiløypene.

– Det har i påsken i år vært mer enn en tredobling av antall skiskader. Vi har hatt 397 meldinger om skader i skiløypene i år, mot 106 i fjor, sier Arne Stokke. Han roser samarbeidet med frivillige organisasjoner i påskefjellet som Norsk Folkehjelp, Røde Kors, skipatruljer og andre.

– Vi har hatt bistand fra frivillige hjelpemannskaper i om lag 150 av hendelsene vi har håndtert gjennom påsken, sier han.

Det var i løpet av påskeuka melding om 56 trafikkulykker i våre fylker, noe som er en nedgang fra 79 i samme periode i fjor.