Anders Morstad: Hvordan ble Sagatangen valgt til tomt for sykehjemmet i 2017?

Anders Morstad

Anders Morstad Foto:

Av
DEL

MeningerNå opplyser administrasjonen at de 600 kvadratmeterne som ønskes kjøpt til parkeringsområde var med i beregningen fra dag én – og det samme da det gjelder kjøp av Jarenstranda 19 for 10,6 millioner.

Spørsmålet er om dette ble opplyst da tomt til sykehjem ble bestemt i kommunestyret. Om ikke noen av kommunerepresentantene ble lurt så ble i alle fall bygdefolket lurt – de som skal betale.

Det opplyses at det er lite penger i dag til drift – for de gamle og svakeste i bygda – og til vedlikehold av skoler og div. kommunale eiendommer.

Det må også stilles spørsmål om hva kommunen skal bruke Jarenstranda 19 og disse 600 kvadratmeterne ekstra til parkering til hvis totalkostnadene på Sagatangen tilsier ingen bygging.

LES OGSÅ: Trenger 600 kvadratmeter ekstra tomt til sykehjemmet på Sagatangen – må kanskje kjøpe 14 mål

I 2017 ble Sagatangen valgt av kommunestyret, med et flertall fra Ap og Sp. Sterke krefter ønsket at sykehjemmet skulle ligge i sentrum, - og dette uansett. Først ble Morstadjordet valgt, vurdert og utredet – så Møllertomta og Lidskjalvtomta før Sagatangen ble valgt.

Igjen må stilles spørsmål om kjøpet av Jarenstranda 19 til 10,6 millioner og dette ekstraarealet på 600 kvadratmeter til parkering ble opplyst ved valg av sykehjemtomt i 2017. Hvis det er riktig at dette allerede var beregnet så er det tydeligvis opplyst feil, eller ikke opplyst ved valg av tomt – en så stor unnlatelse av fakta kan vel ikke godtas – tomtevalget kunne blitt forandret til et billigere alternativ.

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) opplyser i 2019 at Sagatangen var en stor nok tomt for et sykehjem – også for fremtidig utbygging – og parkering. Spørsmålet er om Oulie (Sp) også da regnet med de ekstra 600 kvadratmeter til parkering – som kommunen ennå ikke har kjøpt.

I 2019 opplyser ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) at det foreligger en avtale med Sykehuset Innlandet og en avtale med Lunner kommune på Sagatangen – det ble opplyst at betingelsen for disse avtalene var at sykehjemmet ble bygget i sentrum. De påståtte avtalene er ikke offentligjort – eller foreligger det noen slike avtaler i dag?

Er det virkelig slik at politikkere og administrasjonen kan opplyse feil eller unnlate å opplyse om de faktiske forhold ved en slik stor investering i bygda? Skal bygdefolket være uvitende – bare betale regninga uansett hvor stor denne blir? Kjenner faktisk ikke så mange som liker å bli lurt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags