Anders Morstad: Spørsmål til Pål-Arne Oulie (Sp)

Anders Morstad.

Anders Morstad. Foto:

Av
DEL

MeningerI hans leserinnlegg viser overskriften «Kommunale investeringer».

Oulie (Sp) opplyser at Sp ikke var en avgjørende faktor for valg av Sagatangen til tomt for et nytt sykehjem. Men uansett stemte ikke Sp for Skjervum der kommunen har et område på 33 mål som ble kjøpt for 42 år siden. Oulie var også orientert om at et nytt sykehjem kunne bygges rett på nedsiden (vest) av eksisterende Skjervum – dette i forhold til et makebytte med naboeiendommen. Det er å håpe at Oulie (Sp) vil forstå tomtekostnadene på Skjervum.

Oulie (Sp) har tidligere opplyst at Sagatangen hadde et stort nok byggeområde – også et parkeringsområde som kan romme 215 parkeringsplasser. Det opplyses at de 600 kvadratmeterne måtte kjøpes for å få til en godkjent adkomstveg til sykehjemmet. Oulie (Sp) unnlater å opplyse noe om kjøpet av eiendommen til Brænden for 10,6 millioner, velger heller å opplyse om kjøp av et areal til 300.000 kroner. Oulie (Sp) unnlater også å opplyse om at vann/avløp må legges om ved bygging på Sagatangen til en kostnad på ca. 20–25 millioner – men dette skal kanskje belastes bygdefolket direkte med en økning i vann/avløpsavgifter?

Det opplyses at det foreligger en avtale med Sykehuset Innlandet. Det må da forventes opplyst hva denne avtalen inneholder, – om dette gjelder en konkret leieavtale om lokaler på Sagatangen, – hvor mange kvadratmeter dette dreier seg om, – og til hvilken leiepris. Hvilken avtale foreligger?

Oulie (Sp) innleder sitt leserinnlegg med at dette dreier seg om «kommunale investeringer», og i denne forbindelse nevnes også Mohagen syd. Fint om Oulie (Sp) kan fortelle oss hva dette arealet koster komplett – inkludert kjøp av tomt – opparbeidelse og tillegget på 17,5 millioner. Samtidig kan det kanskje opplyses om hva Gran kommunen foretok seg da Møller Eiendom og Shell ønsket å bygge i Gran.

Nå har også Oulie (Sp) funnet ut at pengekassa til Gran kommune er tom – det skyldes vel ikke bare koronautbruddet? Etterslepet på vedlikehold av kommunale eiendommer ble oppgitt til 50 millioner for tre år siden – i dag oppgis det samme etterslep til 400 millioner. Kanskje litt rart?

Kan Oulie (Sp) kanskje fortelle oss om hvor mye eiendomsskatten og avgiften på vann/avløp vil stige de neste tre år? Og hvorfor det koster flere hundre tusen å få regulert et lite tomtefelt i Gran kommune. Hvem skal flytte til Gran?

Vi venter på noen svar, Pål-Arne.

Ordfører Eek Thorsen etter overraskende utspill fra Oulie: – Det var nok flere av oss som fikk snudd noen innvoller i dag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags