Gå til sidens hovedinnhold

Anne Marit Schiong: Uverdig behandling av hjemmeboende eldre i Lunner kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til ordfører Harald Tyrdal

Vedrørende uverdig behandling av hjemmeboende eldre i Lunner kommune

Ifølge lokale medier gjennomfører Lunner kommune nå store kutt i eldreomsorgen sin. For vår del handler det om bortfall av praktisk bistand, det vil si hjemmehjelp for en snart 100 år gammel dame som bor alene i huset sitt. Hun er sikkert en av få 100-åringer i Norge som bor i hjemmet.

Jeg viser til «rundskriv» fra kommunen vedrørende praktisk bistand datert 18. desember 2019 (mottatt 24.01.2020) med varsel om endring i tjenestetilbudet samt nytt «rundskriv» som jeg mottok i går 05.02.2020, ikke datert – hvor det framgår at min mor som blir 100 år om tre måneder, får et såkalt «vedtak» om at tjenesten renhold er avsluttet fra 1. februar – uten klagefrist. I realiteten begynte nedtrapping allerede i januar – uten noen informasjon.

Begge de mottatte rundskrivene er «fellesskriv» til mange. Jeg ser i Hadeland i går at 60 mottakere av totalt 100 har fått samme «vedtak» som henne. Jeg besvarte for øvrig det første fellesskrivet i mitt brev til kommunen 24.01.2020, men dette har jeg aldri fått tilbakemelding på.

Jeg setter et stort spørsmålstegn ved kommunens saksbehandling av denne saken. Vi vil følge opp den formelle siden av saken i et eget løp ved ordinær klage – samt ettergå hjemler og kriterier for saksbehandlingen og håndteringen.

Les også

Rådmannen vil kutte 30 årsverk innen helse: – Vi må regne med klager til Fylkesmannen på uforsvarlighet

Jeg har forståelse for at omstilling og endring betyr at alle må se på bruken av sine penger – også Lunner kommune. Det er bare rett og riktig, og gjelder for hele samfunnet.

Det jeg reagerer på i denne saken er at Lunner kommune kan behandle sine eldre hjemmeboende mennesker på en slik måte. Dette rammer de svakeste i samfunnet – som roper lavest. Min mor – og jeg kjenner også en annen dame på 99 år – som har fått samme brev – sparer samfunnet for store penger fordi de bor hjemme i egen bolig. De er blant de fem eldste i Lunner. Samtidig er de naturlig avhengig av hjelp til det meste. Ifølge kommunens hjemmesider er praktisk bistand lovpålagt og en rettighet eldre og syke har, og min mor har hatt hjemmehjelp i 15–20 år. Det samme gjelder den andre damen. En rettighet som dere nå fjerner sjablongmessig ved et pennestrøk. Hjemmehjelpen har også vært et stort lyspunkt i hennes tilværelse sosialt også–utover renholdet.

Eldre mennesker –som i dette tilfelle– er avhengig av andre til alle gjøremål. Det sier seg selv. Familie og pårørende må stille opp, hvilket vi også gjør, men har alle egne jobber og forpliktelser. Utfordringen for Lunner kommune er også den manglende kommunikasjonen med pårørende og utnyttelse av en god ressurs. Hjemmetjeneste er kun tilgjengelig for pårørende i arbeidstiden, og man får sjelden svar på telefonen da også.

Jeg vil avslutte med å gi en honnør til fotfolket–alle de som står i denne krevende arbeidssituasjonen hver eneste dag. Både hjemmehjelpere og hjemmetjeneste står på. De er lojale mot kommunen, og prøver å gjøre sitt beste for innbyggerne. Jeg beundrer dem for den store innsatsen de gjør for å hjelpe andre mennesker. Men de har liten tid, og altfor mye å gjøre.

Dette brevet handler derfor ikke om de ansatte, men om måten saken er håndtert på av kommunens administrative ledelse. Utenfra virker det som det bunner i dårlig organisering og svak ledelse. Jeg henstiller til deg som ordfører å engasjere deg i denne saken. Her mangler empati og omsorg for medmennesker. Min refleksjon er at et samfunn viser sin verdi i måten det behandler sine svakeste på.

Les også

Tidligere ansatt reagerer: – Det er ikke bare lederne innen helse i Lunner som er slitne. Folk på gulvet løper beina av seg

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.