Gå til sidens hovedinnhold

– Elevene skal bli klare for livet

Fokus på psykisk helse på Fagerlund skole

Artikkelen er over 6 år gammel

I snart to år har Fagerlund skole hatt økt fokus på elevenes psykiske helse. Det har gitt gode resultater.

JAREN: Det handler om å ha fokus på hele mennesket. Ikke bare det faglige i læreplanen. Gjennom et tverrfagligprosjekt de har kalt «KLAR» har Fagerlund skole vært en pilotskole i Gran, der målet er å gjøre elevene bedre i stand til å takle hverdagen og livet. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom skolen, barnevernstjenesten, PPT og helsesøster.
– Vi har fått en liten tidsressurs fra grunnskolesjefen til å drifte et prosjekt i to år. Vi skulle sette i gang noe som både kunne videreføres etter denne toårsperioden og som kan læres av de andre skolene i kommunen. Jeg synes vi har lyktes bra med det, sier rektor Randi Kostøl.

Har videreutdanning

Både hun og prosjektleder Jorunn Søyland har videreutdanning innen psykisk helse for barn og unge. Søyland forteller at prosjektet både handler om å øke kompetansen blant de ansatte på skolen og om veiledning inn mot den enkelte elev.
– Målet er å gi elevene en utvikling og evne til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i forhold til ulike livsaspekter, sier Søyland.

– Et viktig fokus

Dette er musikk i ørene til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien, som var tilbake på sin egen barneskole for å høre om prosjektet.
– Den generelle delen av læreplanen har vært underkommunisert, så det er bra at det endelig settes fokus på dette. Det er viktig å få fram hvor viktig det er at skolen også tar tak i disse tingene. Skolehverdagen handler ikke bare om de faglige målene, kommenterer hun.
Siden prosjektet startet opp høsten 2013 har de fleste ansatte deltatt på ulike kurs for å heve kompetansen. Dette har bidratt til at de er bedre rustet til å takle problemene.
– Vi har blitt bedre på å jobbe med problemene her på skolen før vi henviser videre. Vi er tryggere på at det vi gjør virker, sier Kostøl.
Blant elevtiltakene som er satt i gang er en egen gymgruppe for jenter, for å gi mer glede og bedre mestringsfølelse i bevegelse. Det er også opprettet en praktisk gruppe for gutter og et skolekor, kalt Klara. Koret er for tiden ikke aktivt, men målet er at det også skal videreføres.

Sosial trening

– I tillegg jobber vi målrettet og systematisk med Zippys venner i første til fjerde klasse. Det er et opplegg for sosial ferdighetstrening, og vi ser at det virker når vi jobber systematisk med det. Faktisk er det sånn at elevene som er eldre etterspør trening i sosiale ferdigheter, forteller Søyland.
Hun forteller at de også jobber målrettet med å gjøre overgangen fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole så smidig som mulig.
– Vi har innført en del rutiner som vi ser har gitt gode resultater. Noen av disse rutinene har vi fått signaler om at kan blir innarbeides som metoder for alle skolene i Gran, forteller hun.
Et av kursene som er gjennomført blant ansatte på skolen er COS-kurs. COS står for Cirkel of Security. Det handler om trygghet. To av medlemmene i prosjektgruppa er nå i gang med å utdanne seg til å bli COS-veiledere, prosjektleder Søyland og Leslie Esteva, barnevernets representant i gruppa.
– Det er svært nyttig og viktig kompetanse å ha med seg, og det gir en mye bedre innsikt og forståelse av barn og unges psykiske helse, mener rektor Kostøl.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.