Ansatt i Tomtervegen: – Rådmannens uttalelser vitner om særdeles mangelfull kompetanse og forståelse for psykisk helsearbeid

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er vanskelig å forstå at våre politikere ikke stemmer for forslaget til Rødt om å utsette saken for å få mer kunnskap om hva de berørte synes. Hun sier videre «det er betenkelig at vi ikke har fått relevant informasjon. Og mot Lunner kommunes prinsipper at vi ikke vet hva brukerne mener ... Vi tror heller ikke at dette tiltaket styrker psykiatri- og rusomsorgen, som så vidt vi vet skal være en prioritert oppgave.» Nei, her er mange involverte parter som opplever at de ikke er hørt i denne saken. Tenker ikke de øvrige politikere, med unntak av SV og MDG at man er valgt inn i politikken for nettopp å lytte til innbyggerne i kommunen i en sak som oppleve vanskelig med de endringer og reduseringer rådmannen står for. Hvordan kan rådmannen mene at dette er til beste for alle når det er en kjensgjerning at man ikke besitter nok relevant informasjon?

Vil spare minst 1,2 millioner på psykisk helse: – Vi mener denne endringen vil være til beste for alle

En annen karakteristikk som kommer fra rådmannen, og som oppfattes av meg som ansatt som en direkte frekkhet, er at man nå har fokus på rehabilitering og egenmestring, og hjelp til selvhjelp istedenfor umyndiggjøring. Jeg vil understreke at ansatte i Tomtervegen aldri har hatt fokus på umyndiggjøring. Dette er en kraftig devaluering av personalet og det arbeid som har vært utført i Tomtervegen/ Kalvsjøstua fra oppstart i 2009. Jeg anser alle ansatte i Tomtervegen for å være faglig dyktige og reflektert over den praksis personalet har utøvd i alle disse årene. Brukermedvirkning, mestring og myndiggjøring har til enhver tid stått i fokus for vårt arbeid med den enkelte beboer. Det har vært individuelle tilrettelagte tjenester for å fremme den enkeltes autonomi. Rådmannens uttalelser vitner om særdeles mangelfull kompetanse og forståelse for psykisk helsearbeid. Men likevel mener øvrige politikere at det ikke er nødvendig å innhente mer informasjon fra dem det faktisk gjelder. Dette er en skam for demokratiet. I alle fall en skam for Lunner kommune.

Jeg opplever at heller ikke personalet som arbeider her blir lyttet til. Kommunikasjonen mellom avdelingens ansatte og rådmann staben med kommunalsjefer og tjeneste ledere har vært særdeles mangelfull. Svarene vi får er: Vi vet ikke, vi får se, vi må avvente.

Nattevaktene skal nå slutte i Tomtervegen. Dette er blant annet begrunnet om innsparinger på 1.250.000 kroner. Økonomiske forhold knyttet til nedskjæringer i tjenestetilbudet til beboere i Tomtervegen reiser noen spørsmål om kommunen faktisk kan gjøre dette. Det ville vært interessant om man så nærmere på «Fusadommen», hvor kutt i tjenestetilbudet fra kommunen ikke uten videre kan gjøres ut ifra begrunnelse om økonomi, eller at man har innhentet relevant informasjon og uttalelser fra dem det gjelder. Et annet sted i sakspapirene til kommunen, noe som ikke er nevnt i artikkelen i Hadeland, står det at det er få beboere som nyttiggjør seg bruk av nattevaktene. Og at dette da skal også være grunn til å ta bort tjenesten. Men tenker man da på grunnen til at mange sover godt om natten og ikke trenger å kontakte nattevakten. Vel, det kan jo være fordi det oppleves som trygt om natten fordi det er kjente, trygge fagpersoner som er til stede hver natt.

Ida (33) forteller om livet med angsten: – På det verste var det så ille at jeg ikke ville leve lenger

Og hva betyr «lavest mulig omsorgsnivå»? Hva innebærer dette begrepet? Og framfor alt, er det akseptabelt? Kan også være interessant å høre den godt faglige begrunnelsen av dette lave omsorgsnivå. Personalet skal selvfølgelig ha fokus på det somatiske perspektivet i arbeidet med psykisk syke mennesker. Men like viktig er det rent sosialfaglige perspektivet, hvor personalet tilrettelegger for deltakelse i samfunnet. Mange vil ikke klare å dra ut i nærmiljøet alene for å oppleve yrende folkeliv uten å ha med støtte fra personal som kjenner vedkommende. Angst og panikkangst kan oppstå helt uventet, da er det viktig med en trygg person som kan være ivaretakende og avhjelpe situasjonen. Viktigheten av deltakelse og opplevelsen av å være inkludert er av vesentlig betydning for den enkeltes mentale helse. Dette er mennesker som har like mye rett til å være deltakere i det offentlige rom som alle oss andre, kunne gå på en kafé, gjøre andre innkjøp enn matvarer på nærbutikken, delta på kultur arrangementer o.l. Men man er da avhenge av trygg sosial støtte Jeg som arbeider i Tomtervegen frykter at mye av dette viktige perspektivet bortfaller nå når man skal inn i hjemmetjenesten. Personalet har i alle år hatt en tjenestebil til blant annet slike formål. Det har ikke personalgruppen nå lenger.

Tomtervegen er et boligfellesskap, og for beboerne har det vært viktig å styrke og opprettholde nettopp opplevelsen av et fellesskap tuftet på trygghet og trivsel. Hvor blant annet felles utflukter til eksempelvis Kistefos museum, Hadeland Glassverk, en tur til skogs eller eventuelt fiske er godt for den psykiske helsen. Nok en gang er det skremmende å lese Rådmannen si «vi mener denne endringen vil være til beste for alle».

Ansatt i Tomtervegen

(Avisen Hadeland kjenner skribentens identitet)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken