Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Gran kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norges Handikapforbund Hadeland krever at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA i Gran kommune trekkes tilbake umiddelbart og endres.

Vi i NHF Hadeland er kritiske til at en ny tjenestekonsesjonsutlysing er lagt ut på Doffin. Dette skjer samme dag som vi i NHF hadde informasjonsmøte angående BPA i Gran for kommunestyret og rådet med flere.

Vi har hele tiden spilt med åpne kort og levd i den tro at tjenestekonsesjonen skulle godkjennes av Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunestyret FØR utlysing.

I kommunestyremøtet 24. mars uttalte Sterten som også er medlem av rådet.. «Detaljer er ikke diskutert noen gang i Rådet, har ikke vært oppe i Rådet.» (Se kommune TV). Disse «detaljene» ligger nå i tjenestekonsesjonen som er utlyst. Hvordan kan da rådet være tilfredsstillende involvert ?

Ordfører sier også i samme kommunestyremøte at hele BPA saken kommer tilbake til behandling i kommunestyret i mai/juni etter grundig saksbehandling. Hva skal rådet og kommunestyret behandle i mai/ juni «når tilbudene har kommet inn» som Brechan sier i møtet? Da er det for seint!

Tjenestekonsesjonsutlysingens krav/innhold må godtas av leverandører som kan komme med tilbud. ALLE leverandører som oppfyller disse kravene SKAL gis tjenestekonsesjon iflg. utlysingen. Hele BPA saken må ferdigbehandles i både rådet og kommunestyret FØR utlysing av tjenestekonsesjon.

Med denne bakgrunn krever vi at Gran kommune igjen må trekke tilbake utlyst tjenestekonsesjon.

Vi er kjent med at KS og Virke allerede er koblet inn i saken, igjen.

Det er flere grunner til at utlysingen må stoppes: timepris, store begrensninger på driftsmidler, innsyn, rapporteringer m.m. Slik som tjenestekonsesjonen er utlyst i dag vil ikke BPA-brukere kunne forlate hjemmene sine uten å pådra seg ekstra kostnader ved å ha en assistent på jobb. Vi stiller spørsmål ved kommunens vurdering om at kr 390,- pr time skal kunne gi et tilfredsstillende BPA-tilbud og vi minner om at landsgjennomsnittet i 2020 er kr 433,- pr time. Driftsmidler må være en del av timeprisen som tidligere, derav vil ikke kommunen få ekstrakostnader ut over timepris.

Vi ber derfor om at tjenestekonsesjonsutlysingen tilbakekalles/stoppes umiddelbart og at kommunen sikrer tilfredsstillende involvering av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og av kommunestyret før ny utlysing.

HER KAN DU LESE MER:

Kommentarer til denne saken