Etter vedtaket i kommunestyret torsdag 25. mai oppgir du at du er skuffet over at noen av oss stemte for et vedtak som sier at vi må se på et alternativt bygg og vurdere kostnadskutt i sjukehjemsprosjektet. Slik vi tolker deg mener du vi har vedtatt noe som ikke er forsvarlig og noe som ødelegger for videre framdrift av byggingen av sjukehjemmet. Du sier vi burde sagt ifra tidligere, dersom vi ikke var enige i det rådmannen presenterte for oss.

Men kjære ordfører – var det ikke det du ba oss om da, da du ringte oss opp i vinterferien? Slik vi begge har tolket samtalen du ønsket å ha med hver av oss, mente du at vi ikke skulle gå for en utredning av alternativt bygg FØR vi fikk forelagt ferdig presentasjon i mai- møtet.

Du sa at det var dumt å følge Oulies forslag, før vi visste om prosjektet ville blir for kostbart (som var vår store frykt). Videre forsto vi begge at du mente mai-møtet var tiden for å «sette en fot i bakken» dersom kostnadene var for store for at kommunen kunne bære dem.

Nå gjorde vi begge to nettopp det du bad om: vi stemte sammen med deg i mars-møtet og håpet at kostnadsrammen ikke overskred rådmannens anbefalinger på ca. 750 millioner kroner når det ferdige prosjektet ble presentert. Når det viste seg at denne summen ble kraftig oversteget, satte vi begge to en «fot i bakken» og bad om at NÅ må vi stramme inn slik at et sjukehjemsprosjekt blir gjennomførbart innen de 5 årene vi har lagt planer for.

Hvorfor mener du nå at vi bør oppfattes som helt uforsvarlige, når vi fulgte ditt råd?