Mandag 20. mars får Jevnaker Rotaryklubb besøk av Jevnakers nye kirkeverge Helle Keiserås. Hun overtok denne jobben etter Mari Hellum Freitag i november i fjor, og vil fortelle litt om seg selv og jobben sin.

Hun vil også fortelle om de ulike måter gravlegging kan skje på i Jevnaker, på de to kirkegårdene våre. Videre vil hun si litt om aktuelle bestemmelser i gravplassloven (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd).

Møtet varer i en time.

Vi serverer kaffe og litt å bite i.