Har registrert at bibliotekfilialen i Brandbu er stengt tirsdag og onsdag? Og total åpningstid per uke er kun 15 timer.

Hovedbiblioteket i Gran er åpent seks dager, og totalt per uke i 32 timer. Vet at Hadeland v.g. skole er i samme bygg, og at Gran er regionsenter bl.a. Men, jeg vil be våre politikere om å revurdere en slik kulturpolitikk.

Dette er en høy grad av diskriminering: 8500 – 9000 mennesker søker naturlig til Brandbu-biblioteket, som er et møtested for innbyggerne. Mange stikker innom for bøker, aviser og tidsskrifter, samt for å slå av en prat. Jeg ser ingen grunn til at Brandbu folk skal være avskåret fra dette kulturtilbudet på tirsdager og onsdager.

Hørte jeg kostnader? Ja vel, da er det snakk om å prioritere pengebruken! På en mer riktig og rettferdig måte. Jeg tar gjerne imot innspill på mine meninger. Både fra ansvarlige i kommunen, og fra grasrota.