Arbeidene med Jaren stasjon: Legger til rette for mulig timesfrekvens mellom Gjøvik og Oslo

Gjermundshaug Anlegg, Baneservice og Multiconsult er valgt av Bane Nor til å utføre totalentreprise for Jaren stasjon.