Ledigheten i Jevnaker oppe i 4 prosent

Artikkelen er over 5 år gammel

Jevnaker er den kommunen i Oppland som har høyest ledighet. Hele fire prosent av arbeidsstyrken er ledige.

DEL


HADELAND: Ved utgangen av mars er 132 personer i Jevnaker helt arbeidsledig. Dette utgjør fire prosent av arbeidsstyrken, en prosentandel som ligger et godt stykke over både de andre Hadelandskommunene og gjennomsnittet i fylket.
Blant de 132 ledige i Jevnaker er 59 kvinner og 73 menn. Antall ledige er 31 flere enn på samme tid i fjor. En forklaring på den store økningen er oppsigelsene ved Hadeland Glassverk. Men ledigheten har fortsatt økt, også i forhold til tallene fra forrige månedsskifte.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal liker ikke tallene hun hører. Bak tallene er det enkeltmenneskene som blir berørt. Og høy ledighet gir negative konsekvenser for lokalsamfunnet, peker hun på. Ordføreren har ikke noen enkeltforklaring på at ledigheten i Jevnaker fortsetter å øke, men peker på den generelle nedgangen i antall arbeidsplasser i området, og at mange i Jevnaker jobber i ringeriksregionen, der mange arbeidsplasser er blitt borte.
For de andre to hadelandskommunene er situasjonen bedre, og best an ligger Gran med en ledighetsprosent på 2,4. De har ved månedsskiftet 171 arbeidsledige, 79 kvinner og 92 menn. Dette er 68 færre ledige enn i fjor.
Lunner har ved utgangen av mars en arbeidsledighet på 2,8 prosent, som tilsvarer 135 personer, 68 kvinner og 67 menn. Lunner sju flere arbeidsledige enn ved samme tid i fjor.
I hele Oppland er ledigheten 2,4 prosent. På landsbasis er prosenten på 3,0.

Artikkeltags