Gran har høyest andel arbeidsledige på Hadeland

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Arbeidsledigheten hos dem som er registrert som helt ledige økte med 12 prosent i Oppland fra oktober 2017 til oktober 2018. I landet totalt sank ledigheten med sju prosent for helt ledige. Oppland er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet med 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere.

I Jevnaker er det per nå 64 helt ledige (1,8 prosent av arbeidsstyrken), en økning på tre prosent fra i fjor. I Lunner er 77 helt uten arbeid (1,6 prosent av arbeidsstyrken), og det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med i fjor. I Gran er 147 helt ledige (2,1 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 11 prosent fra i fjor.

Arbeidsledigheten hos dem som er registrert som helt ledige økte med 12 prosent i Oppland sammenlignet med oktober 2017. I landet totalt sank ledigheten med sju prosent for helt ledige. Oppland er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet med 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere.

1581 opplendinger er registrert som helt ledige i oktober, en økning på 166 personer fra oktober i fjor. Bruttoledigheten hvor helt ledige og arbeidssøkere på ulike tiltak er slått sammen gikk ned i Oppland med 12 prosent eller 253 personer. Dette skyldes at færre deltar i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav.

Blant unge under 30 år er økningen i antall helt ledige 11 prosent. 536 unge under 30 år i Oppland er nå registrert hos NAV som helt ledige.

Blant kommunene i Oppland har Lesja den laveste arbeidsledigheten med 0,7 helt ledige, etterfulgt av Gausdal og Vang med 0,8 prosent helt ledige.

Sel har flest helt ledige arbeidssøkere med 2,5 prosent. I Lillehammer er det i oktober registrert en arbeidsledighet på 1,3 prosent mens Gjøvik har 2,0 prosent helt ledige.

Artikkeltags