Se søkerlisten: Tre hadelendinger vil lede arbeidet med rus og psykisk helse i Ringerike

Sju kvinner og to menn har søkt på stillingen som avdelingsleder for psykisk helse og rus i Ringerike kommune.