Are Løken om korona-utviklingen: – Nå er det lurt å ta ned aktivitetsnivået

De siste dagers økning av koronatilfeller både lokalt og nasjonalt gjør at kommuneoverlegen ber folk om å redusere aktivitetsnivået sitt.