Søndag 5. desember vil Arne Laderud signere diktboka si i Grua kirke etter gudstjenesten.

All inntekt av boka går til Lunner og Grua/Harestua menighets barne- og ungdomsarbeid. En flott og meningsfull julegave.

Arne vil også sitte på Lunner kirkekontor 9. og 15. desember og etter gudstjenesten i Harestua kapell 12. desember.