Når Gran Ap har tatt stilling til en sak i et internt møte, da trengs det ingen debatt, meiner Bjørg Kværn og Tine Øverlier. De trenger ikke høre andre stemmer enn sine egne, og de trenger ikke høre andre forslag enn det ene som de har bestemt seg for å støtte. Derfor er det ingen vits i å la andre komme til orde. Rune Meier, Gran Høyre, meiner omtrent det samme, og sannelig bruker han ordet «lokaldemokrati» i samme slengen.

Det er ufattelig at et så primitivt demokratisyn støttes av flertallet i kommunestyret og av ordføren – og at heller ikke rådmannen griper inn.

Men til høsten er det valg.

Les mer: Uniform – ikke klovnedrakt!

- Da flertallet hadde bestemt seg, var det ikke fristende verken å fortsette til midnatt eller utsette saken, skriver Bjørg Kværn og Tine Øverlier i Gran Ap

 - Vi mener det har skjedd et brudd på kommunens eget reglement, skriver Gran Sp

Fire partier krever ny HE-behandling

Sukrer ikke samarbeidet