Dette er en kjedelig sak som jeg føler at innbyggerne må få kjennskap til da det kan påvirke vår økonomi p.g.a. feil og arrogant oppførsel fra kommunens side.

Jeg har ventet litt med å beskrive saken for å roe meg litt ned.

Det hele begynte i slutten av februar da jeg fikk årsoppgjør kommunale avgifter faktura for 2021. Blant annet hadde vannforbruk og avløp blitt 400 % dyrere fra 1800 kroner til 9500 kroner for ett år. Jeg er 76 år gammel pensjonist og bor alene i eget hus. Vanlig årsforbruk vann var gått opp fra 50 til 225 kubikk. Det hører med til saken at kommunen installerte ny vannmåler hos meg en uke før den famøse fakturaen. Da begynte krigen.

Ingen navn nevnt så jeg skriver bare «kommunen» framover. Jeg ringte en saksbehandler og fikk som svar at det var jeg som hadde lest av måleren osv. Jeg bekreftet det, men sa at det måtte være en feil. Litt flåsete var svaret at jeg kanskje hadde vasket for mange veteranbiler. Vedkommende bekreftet at de kunne få vannmåleren testet gratis, hvis jeg ikke godtok resultatet, kunne de sende måleren til nøytral test, regning til meg på 3000 kroner. De kunne også sende saken til kommunens klagenemnd hvor saksbehandler var klager, nemnden med mennesker fra kommunestyret var dommere. Jeg som innklagede hadde ikke talerett ble jeg fortalt.

Helt håpløst. Jeg aksepterer ikke å bli overkjørt og betale en del tusen feil avgift til kommunen. Men, jeg forsto at det var jeg som måtte bevise at kommunen hadde feil og at det kunne ende som tjenesteforsømmelse. Kommunen sa at jeg bare måtte betale regningen på 15.000 kroner. Kvartalsfakturaer for 2022 tilbød de seg å korrigere til mer korrekte beløp.

1. Jeg fikk skriftlig rapport fra gartner som bekreftet planting av 60 thuja i 2020 med masse vanning i 2020. Det ble forbruk i 2020 på 52 kubikk.

2. Jeg fikk gjennomgang av huset av rørleggerfirma Venåsen som bekreftet at huset var i orden og at feil på vannmålere forekom. De sendte rapport til kommunen på dette faktum. Faktura til meg på 2000 kroner som jeg betalte.

3. Jeg snakket med annet rørleggerfirma i Brandbu. De bekreftet at de testet målere for kommunen og at de ikke visste om noen feil. Farget av forretningsforhold ...

4. Jeg gikk inn på Lovdata som er en offentlig instans for resultater av forskjellige rettssaker. Kommuner hadde tapt tilsvarende saker i rettssystemet.

5. Justervesenet, også en offentlig etat, bekreftet at det var registrert feil på vannmålere.

Hele tiden var bevisbyrden for feilen på mine pensjonist-skuldre, mot kommunen. I en del uker var det tyst fra kommunen. Mailer fra meg ble besvart med at vedkommende var på reise. Intet tilsvar utover det. Jeg leste også i Hadeland at Sp-representant i kommunestyret uttalte at det var viktig for kommunen å spare inn mest mulig p.g.a. Sagatangen (Hadeland april 2022).

Det gjaldt ønske om å privatisere kommunalveier (som kommunestyret måtte droppe). Etter et par måneder i slutten av april kom det inn på min smarttelefon (Bra jeg har det!) Beskjed: Gå inn på Altinn, din side, slå inn Id-kode fra banken: På min side var det beskjed om at kommunen hadde vært i kontakt med Justervesenet som ga rett til Venåsen og meg.

Feilen på måleren var at målere med mitt beskjedne forbruk, pluss/ minus 40 kubikk i året, kunne få avleiringer med det resultat at måleren kunne vise større feil som kunden kan tape penger på. De ville refundere cirka 10.000 kroner.

Det hører med til historien at jeg også sendte offentlig mail til postmottak@gran kommune med henvisning til rådmann Hansen og ordfører Thorsen. Jeg har lært at slik post blir registrert og besvart. Ikke i mitt tilfelle. Det, kjære medborgere, kan være interessant for mange i kommunen? Jeg snakket med venner privat. Det gikk igjen at med Ap og Sp i posisjon ville skatt, avgifter og gebyrer bli høyere, så de hadde nok bare betalt 10–12.000 ekstra uten diskusjon. Og lånt kommunen ca. 12000 kroner rentefritt i 2022.

Kommunen skulle overføre cirka 10.000 kroner. Det sto i mailen at jeg ikke kunne besvare denne mailen til kommunen. Jeg sendte da mail til saksbehandlere og bekreftet at de skyldte meg ennå bortimot 8000 kroner. Jeg avsluttet med kraftuttrykket «dere kødder med feil person».

Etter to måneders krangel var jeg nemlig mektig lei. Så gikk noen dager til. Ny melding på Altinn osv. De skulle betale regningen jeg hadde fra Venåsen. Men det manglet fremdeles cirka 6000 kroner for meget fakturert i 2022. Jeg hadde tidligere forgjeves forsøkt å få kontakt på økonomiavdeling. Nå vurderte jeg rekommandert brev med krav om umiddelbar tilbakebetaling av skyldig beløp. Men, en høy og mørk samtale via sentralbordet ga resultat.

Kommunen bekreftet at de skyldte meg noen tusen. De ønsket å korrigere fakturaer utover 2022 slik at jeg faktisk lånte kommunen penger. Helt uinteressant sa jeg, og pengene kom i løpet av noen dager. Det ble tre måneder som jeg ikke unner noen av dere. Jeg la ned atskillig tid og utlegg, cirka 18.000 kroner for meget.

Om jeg har fått noen unnskyldning fra kommunen? Dere kan jo gjette.