Førstkommende søndag er det årsmøte og misjonsfest på Tryggheim i Gran. Det norske misjonsselskap (NMS) har nå fire foreninger i kommunen vår, og på dette årvisse møtet samles vi, og har en oppsummering av det som vi har gjort i 2019.

Vi får besøk av Magne Mjærum. Nå er han pensjonist, men jobber som frivillig for misjonsselskapet. Han har hatt ulike verv i organisasjonen, blant annet har han vært regionleder og bestyrer på Mesnalia leirskole ved Lillehammer. Han er en god kjenning av oss i foreningene her, og er alltid inspirerende å høre på! Kari Lette Pollestad Høghaug vil synge og spille for oss. I tillegg vil det bli ei god og lang kaffepause, så vi skal få god anledning til å snakke sammen!

Alle er hjertelig velkommen denne søndagskvelden.