Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte Brandbu sanitetsforening

Ditt Hadeland

Brandbu Sanitetsforening holdt sitt årsmøte på Trivselshuset i Brua 23. februar 2021. På grunn av koronapandemien ble årsmøtet i år avholdt med brev og e-post. Årsmøtet ble formelt gjennomført med styret og en representant fra valgkomiteen. Ett av styrets medlemmer deltok via Teams.

På årsmøtet deltok leder; Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, Nestleder Anne Lise Berg, Kasserer Anne Marie Solstad (via Teams), sekretær Solveig Kalstad Brenden, styremedlem May Brit Mogerhagen. Varamedlemmene Eva Bakken og Inger Berit Overen, medlem i valgkomiteen Torill H. Braaum

Alle stemmeberettigede medlemmer har i forkant av møte fått tilsendt årsmøte papirer, enten via e-post eller vanlig post. Det er 129 stemmeberettigede totalt i vår forening. Leder fikk tilbakemelding fra 22 av våre medlemmer. 20 på SMS, 1 på e-post og 1 pr. post. Tilbakemeldingene var både positive og hyggelige. Alle saker godkjent.

Les også

Disse fikk penger da sanitetskvinnene i Brandbu åpnet lommeboka

Ifølge årsmeldingen har foreningen 150 medlemmer, hvorav 17 nye i 2020. Mellom 20 og 30 medlemmer kommer jevnlig på medlemsmøtene våre. Vi har anholdt 6 medlemsmøter med ulike temaer. 2020 er blitt Koronaens år hvor kampen mot pandemien og krav/ råd fra myndighetene har gitt begrensninger for virksomheten. Allikevel må vi si oss fornøyd med at vi har greid å opprettholde flere av våre aktiviteter.

Temaer på medlemsmøtene dette året har vært:

 • Livreddende førstehjelp og hjerte lungeredning med kursleder Elin Johannessen Skovly fra Norsk Folkehjelp.
 • Status for Frivilligsentralen ved leder Øyvind Haslestad.
 • Kristin Meli Reitan som presenterte sin bok med tittelen «Sebastian, bestefar og Demensen.»
 • NKS som forskningsaktør ved Britt Olssøn fra NKS sentralt.

Foreningen har som vanlig gitt støtte til NKS sine merkesaker og fond:

 • Kreftfondet
 • Kvinnemedisinsk forskingsfond
 • Forskning til barn og unge
 • Fond for revmatisme
 • Fond for psykiske lidelser
 • Osteoporosefondet,
 • «Min dag i dag»
 • Fond for utenlandssatsing
 • S. O. S Barnebyer – Kirkens S. O. S og deres prosjekt «Mennesker i krise»
 • Fontenehuset på Gjøvik

Lokalt har vi blant annet støttet:

 • Skolelunsj og «min dag i dag» til Brandbu barneskole
 • Gavesjekker før jul utdelt til Helstasjon til barnefamilier
 • Paraidrett
 • Julegrøt på Moen skole
 • Landsbyen Brandbu
 • Brandbu skolekorps
 • Reklameskilt på Brandbu stadion B.I.F.
 • Dagsentret på Marka,
 • Frivilligsentralen i Brua
 • «Spleis» til Brandbu barneskole, Moen skole og Brandbu skolekorps

Som tidligere år har vi laget og solgt fastelavnsris i butikkene i Brandbu, arrangert basar som gir mye inntekter, solgt maiblomster. Maiblomster hjelper elevene på Brandbu barneskole oss med å selge hvert år. Omsorgsberedskapsgruppa har i samarbeid med flere andre foreninger laget mat til smitteverngruppa i Gran kommune, og sydd smittevernfrakker.

Les også

Marit delte ut «gaver» på sin egen 64-årsdag: – Det beste vi kan gjøre, er å gjøre noe for andre

Kløvertur er en av våre aktiviteter som vi har hatt stor aktivitet i dette året. Vi har gått tur stort sett hver torsdag med bare noen få unntak. Turene har gått blant annet til nærområde i Brua, Brandberjet, Høykorset og Roten, Granavollen, Sølvsberjet, Skålsetra, Lygna, Røykenvika, Horn og Gamle Kongeveien til Søndre Land, Hennung, Hadeland Folkemuseet og Buhammeren.

Fredrikkestrikk er en annen aktivitet som vi også har greid å opprettholde dette året. Vi strikker babysokker og lager pakker med sokker/ håndkle og div. info om saniteten, som vi gir til Helsestasjon på Jaren som deler ut disse til alle nyfødte i kommunen.

I samarbeid med de andre sanitetsforeningene i Gran, har vi i 2020 fått tildelt 105.000 kroner fra NKS og Orkla, som vi har delt ut i form av mat, hygieneartikler mm samt litt ekstra godterier i posene til barnefamilier før jul. Utdelingen har vi gjort i samarbeid med Helsestasjon, NAV Hadeland, psykisk helse og Grans ordfører Randi Eek Thorsen. Kiwi i Brua har vært storartet i forbindelse med godt rabatterte varer, slik at vi fikk mest mulig for pengene, og ikke minst veldig god service.

Les også

Gran kommune takket dugnadsdamer for smittevernfrakker: – Innsatsen er betydelig i beredskapssammenheng

To ganger i måneden hjelper vi til på en av avdelingene på Marka, med vaffelsteiking og tilbud om ut å gå tur. En gang i måneden hjelper vi til å servere Duar’n på Trivselshuset i Brua. Lesevenn på Brandbu barneskole annenhver mandag. Disse aktivitetene ble lagt på «is» når landet ble stengt ned i mars.

Vi har deltatt med «stand» og salg av basarlodd på alle aktivitetene som ble arrangert i Brua sommeren 2020. På julemarkedet i Brua hadde vi Lynlotteri og vi delte også ut røde knapper som er et symbol for «Mot vold mot kvinner».

Flere av medlemmene deltok på:

 • Fredrikkeprisen på Gamle Losjen i Oslo
 • Fylkesårsmøte ble avviklet digitalt
 • Kurs gjennom Frivilligsentralen med «Inspirasjonskorpset» i fylket
 • Kurs i styrearbeid gjennom Frivilligsentralen
 • Årsmøte i Frivilligsentralen på Trivselshuset

Etter valget har styret denne sammensetning i 2021: Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, nestleder Anne Lise Berg, sekretær Solveig K. Brenden, kasserer Anne Marie Solstad, styremedlem May Brit Mogerhagen. Varamedlemmer Eva Bakken og Inger Berit Overen.

Revisorer: Grete Marie Strande og Solveig Dynna. Valgkomité: Anne Marie Bjerke Egge, Bjørg Hovi og Torill H. Braaum.

I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet.

Vi vil samtidig sende en stor takk til alle; som har støttet arbeidet vårt, all omtanke og positiviteten vi møter, de som har støttet oss i form av pengegaver, alle som har kjøpt basarlodd, maiblomster og fastelavnsris.

Les også

Disse damene setter pris på en god rusletur innimellom smittefrakker og «Fredrikke-strikk»

Kommentarer til denne saken