Det skal avholdes årsmøte i Gran musikkråd mandag 15. mars. Invitasjon har blitt sendt ut til aktuelle lag og foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune.

Årsmøtet avholdes på Teams, og lag og forening kan stille med inntil to representanter hver. Husk påmelding til til sekretær Guro Westhagen Sandmo. Vi ønsker vel møtt!