Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Jaren pensjonistforening

Ditt Hadeland

Covid-19 og avlyste møter – arrangementet den internasjonale Eldredagen og søknader om midler til benker på Jaren preget året.

Jaren pensjonistforening holdt sitt årsmøte 2021 på Marienlyst 21. september. Møtet var berammet til den 19. mai, men måtte utsettes på grunn av covid-19.

Leder Grete Øverlier ønsket alle velkommen og en spesiell velkommen til nye medlemmer og Anne Marie Kvien som skulle underholde. Det var møtt opp over 30 medlemmer og møtet ble åpnet ved at vi sang to vers av Jaren-sangen. Så gikk vi over til årsmøtebehandling av vanlige årsmøtesaker som:

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av sekretær, valg av to representanter til å skrive under protokollen, årsberetning, regnskap og revisjonsrapport, rammebudsjett for 2021 og valg. Alle saker ble enstemmig godkjent og alle forslag til kandidater til verv ble enstemmig valgt.

I 2020 var nesten alle medlemsmøter avlyst, men den 20. oktober arrangerte vi den den internasjonale Eldredagen på Marienlyst med tilskudd fra Gran kommune. Det var 30 medlemmer på møtet og spesielt hyggelig var det at ordfører Randi Eek Thorsen deltok. Da det ikke var medlemsmøter brukte styret tida på forberede søknad om midler til innkjøp av 18 benker som skulle plasseres ved veger på Jaren. En takk til Sparebankstiftelsen Gran, Fagertun Sykehjem og Gran kommune for godt samarbeid.

Styret for Jaren pensjonistforening: Leder Grete Øverlier, Sekretær Ingrid Wolengen, Kasserer Turid Ulverud, Styremedlemmer: Turid Brenna og Grethe Moen, Varamedlemmer Synnøve Holterbakken og Per Svensrud. Styret foreslår turer og fester. Køkkenkomite: Aud Sørum, Turid Brenna og Grethe Moen. Revisorer: Bjørg Kværn og Åge Steen Valgkomite: Torild Svensrud og Ragnhild Sagadalen.

Etter avsluttet årsmøtebehandling underholdt Anne Marie Kvien med sang, dikt og trekkspill. En fin konsert hvor blant annet «Sangen til bygda» ble tatt godt imot.

Da var det tid for kaffe, snitter og kringle som smakte godt og praten gikk livlig.

Til slutt sang vi et vers av Jaren sangen før Grete Øverlier takket for frammøte og ønsket alle vel hjem etter et fint møte.

Kommentarer til denne saken