Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Lunner sanitetsforening

Ditt Hadeland

Etter retningslinjer gitt av N.K.S., ble årsmøtet 2021 avviklet digitalt. Tre saker var oppe til behandling: Årsmelding, regnskap og valg.

Stemmesvar ble avgitt via e-post eller SMS, og alle sakene ble besvart med «ja» av dem som sendte inn stemmesvar.

Dette betyr at nåværende styresammensetning gjelder fram til årsmøtet 2022:

Leder, Tone Karin Sæther, kasserer, Karin Time, styremedlem Marit Østvold, styremedlem Wenche Høiby, varamedlem Torun Ohlstrøm, sekretær Gunvor Vestby.

2020 ble naturlig nok et svært annerledes år også for vår forening. I likhet med de fleste virksomheter ellers samfunnet, har vi måttet avlyse, begrense eller utsette aktiviteter.

Medlemstallet var ved årsskiftet 31, hvorav om lag 20 er aktive medlemmer. Gjennomsnittsalderen er 71 år. Til sammenligning er den 67 år i forbundet.

Vi behøver virkelig et tilskudd av yngre krefter! Blant merkesakene våre kan framheves et stort fokus på kvinnehelse og arbeid til beste for barn og unge.

Økonomi: Som tidligere har inntektene basert seg på loddsalg på medlemsmøter, gave fra Sparebankstiftelsen, kontingentrefusjon og fastelavnsaksjon.

Vi retter en stor takk til alle dere som slutter opp om arbeidet vårt ved å kjøpe fastelavnsris!

Ved siden av å gi økonomisk støtte de faste nasjonale prosjektene gjennom N.K.S., har vi gitt bidrag til ulike lokale formål også dette året.

Vi har kun hatt fire medlemsmøter og tre styremøter i 2020.

Virksomhet utad: 8. januar arrangerte vi vår tradisjonelle juletrefest på LOS Kalvsjø for siste gang.

Representasjon: Til fylkesårsmøtet for N. K. S Innlandet-vest i Øyer i mai var vi påmeldt med fem deltakere. Møtet ble fysisk avlyst, men ble avholdt digitalt.

Sosial virksomhet innad: Sommerturen som var under planlegging, har vi til gode! Men leder Tone Karin inviterte oss til en forsommerkveld på den rommelige verandaen sin. Vi forsøkte «å holde meteren» samtidig som vi koste oss med rømmegrøt, kaffe og kaker.

Vi slutter oss til ønsket om at ALT BLIR BRA, og håper at foreningen kan bidra positivt i bygdesamfunnet vårt også i framtida.

Kommentarer til denne saken