Årsmøte i Vestre Gran kvinne- og familielag

Av
DEL

Ditt Hadeland Årsmøte hos Marit Helmen den 10 februar 2020

Lagleder ønsket velkommen til sju medlemmer.

Leder åpnet møtet og leste opp vedtektene for laget.

Årsberetningen for 2019 ble opplest av sekretær.

Kasserer leste opp regnskapet som var revidert og godkjent.

Vestre Gran kvinne- og familielag består av sju medlemmer og et familiemedlem.

Wenche Rolstad fra Jevnaker kvinne- og familielag er også med på våre møter.

Året starter vi med juletrefest for årets førsteklassinger. Sammen med Bygdekvinnelaget. Videre var årsmøtet hos Marit Helmen.

Laget har oppdrag via Frivilligsentralen både på Trivselshuset og Skjervum og Marka helse og omsorgsenter, samt formidagstreffet på Royan-krysset.

I november holdt laget julemarked på Fjordvang med flere innleide aktører.

Desember står laget for å servere kirkekaffe i Grymyr kirke der årets fireåringer får utdelt sin kirkebok.

Laget fikk også spørsmål fra Grymyr skole om vi kunne hjelpe til med å lage og servere julegrøt til juleavslutningen. Det ble en koselig formiddag sammen med elever og lærere.

Laget gir til jul en blomst til Marka og Skjervum helse- og omsorgsenter samt Granhøi alderspensjonat.

Laget har holdt ni lagsmøter og et styremøte.

Grasrotmidler fra Norsk tipping og støtte fra Sparebankstiftelsen ble det også i 2019

Det nye styret består av:

Leder Heidi Højfeldt

Nestleder Liv Støen

Kasserer Marit Helmen

Sekretær Grete Hagen

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.