Hele den 65 kilometer lange strekningen mellom Jevnaker og Dokka får nytt dekke som siste ledd i vedlikeholdsarbeidet som har pågått der siden i fjor vår.

Begge fylkesvegene langs Randsfjorden, fylkesveg 34 på østsida og fylkesveg 245 i vest, har blitt punktvis rustet opp med bl.a. nye stikkrenner, rør, masseutskifting og nye grøfter. I sommer og høst blir 120.000 tonn asfalt lagt på til sammen 90 kilometer fylkesveg langs Randsfjorden. Oppland fylkeskommune har bevilget rundt 140 millioner kroner til dette omfattende vedlikeholdsprosjektet.

Lastebiler bør velge andre veger

Dekkelegginga på fylkesveg 245 vil pågå til rundt 10. oktober. I denne perioden må trafikantene regne med redusert framkommelighet i form av nedsatt fartsgrense og ventetid på å passere strekningene der arbeidet utføres. Statens vegvesen anbefaler at store kjøretøy over 7,5 tonn bruker fylkesveg 34 og fylkesveg 33 om Svingvoll, på østsida av Randsfjorden.

– Fylkesveg 245 er smal, og lastebiler kan få problemer med å komme forbi anleggsmaskinene som brukes ved asfaltering, sier byggeleder Kari Svingheim i Statens vegvesen i en pressemelding.

 – Dette gjør det problematisk å jobbe effektivt med dekkelegginga, og slik passering kan gå ut over kvaliteten på vegarbeidet. Vi håper derfor at lastebilsjåfører som skal kjøre mellom nord- og sørenden av Randsfjorden mens vi asfalterer, kjører på østsida av Randsfjorden, sier hun.

 

Jobber fra sør og nord

Entreprenøren kommer til å starte med asfalteringa av fylkesveg 245 samtidig fra nord og sør. Ett lag starter ved Fluberg bru og ett annet starter på Jevnaker. Etter hvert vil de møtes i Bjoneroa. Strekningen mellom Fluberg bru og Dokka ble asfaltert i fjor. Arbeidet foregår mellom kl. 07.00 og 18.00 mandag til torsdag. Bilister som skal forbi anleggsstedet mens asfalteringa pågår, blir dirigert forbi med ledebil.

– Trafikantene må regne med å vente i inntil ti minutter når de blir stoppet av entreprenørens trafikkdirigenter. Vi legger stor vekt på sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter, og oppfordrer derfor trafikantene til å vise hensyn og være tålmodige. Dekkelegging på en så lang strekning tar tid, men resultatet blir en tryggere veg, som også blir mer behagelig å kjøre på, sier Kari Svingheim i pressemeldingen.

Stor satsing på vedlikehold

Årets dekkelegging på fylkesveg 34 og fylkesveg 245 markerer sluttføringa av det første store vedlikeholdsprosjektet som blir utført etter en ny modell på fylkesvegene i Oppland. Oppland fylkeskommune har satt av rundt 250 millioner kroner i 2016 og 2017 til fylkesveger som trenger omfattende vedlikehold.

På fylkesveg 34 på østsida av Randsfjorden har to strekninger på til sammen ca. 34 kilometer blitt rustet opp. Lengst i sør gjelder dette strekningen fra Brandbu til Horn i Gran kommune. Lenger nord har strekningen mellom Fall og Fluberg bru i Søndre Land blitt utbedret.