Her blir det ny asfalt til sommeren

NY ASFALT: Flere steder på Hadeland blir det ny asfalt denne sommeren. Arkivfoto

NY ASFALT: Flere steder på Hadeland blir det ny asfalt denne sommeren. Arkivfoto Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Luften av nylagt asfalt kan bli dominerende mange steder denne sommeren. Bare i Oppland skal det legges 242 kilometer.

DEL

Riks- og fylkesveger i Oppland skal asfalteres for 212 millioner kroner i år. Det skal bli nytt og tryggere dekke på 242 kilometer veg. Dette setter sikkert mange pris på, selv om det i perioder blir begrenset framkommelighet. 

17,3 kilometer av den nye asfalten legges på Hadeland, men også i omliggende områder blir det mye ny asfalt.

På Hadeland skal det legges ny asfalt blant annet på Jevnaker, Jaren, Gran og Kalvsjø. (Se lenger ned i artikkelen for detaljer.)

VED ESSO: Av- og påkjøringen ved Esso på Jaren skal få ny asfalt.

VED ESSO: Av- og påkjøringen ved Esso på Jaren skal få ny asfalt.

Løft for fylkesvegen

185 km av nyasfalteringen foregår på fylkesveger. Oppland fylkeskommuner bruker totalt 145 millioner kroner på dette.

– Inkludert i denne summen er 50 millioner kroner vi bestemte oss for å bevilge ekstra for å sluttføre asfaltering av allerede igangsatte prosjekter. Vi har prioritert mye godt vedlikehold på flere viktige fylkesveger, blant annet utskifting av stikkrenner, ny grøfting, utskifting av masse med mer, før vi nå asfalterer. God standard og økt trafikksikkerhet er viktig for folk, og for oss som vegeier, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

Økt trafikksikkerhet

Statens vegvesen utfører vedlikeholdsarbeidet på oppdrag fra Oppland fylkeskommune.

– Gode vegdekker med lang levetid gir økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og lavere transportkostnader. For trafikantenes skyld er vi derfor opptatt av å få mest mulig kvalitetsasfalt for pengene, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen.

I tillegg til nye vegdekker, brukes 22 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Oppland i år.

Her er vegstrekningene som får ny asfalt på Hadeland:

  • E16: Fra Buskerud grense til Jevnaker øst. 4.208 meter.
  • Riksveg 4: Av- og påkjøring ved Esso på Jaren. 357 meter.
  • Riksveg 4: Fra Sand rundkjøring (ved Roa) til Dynna. 3.316 meter.
  • Fylkesveg 16: Fra Dynna til Gran nord. 4.410 meter.
  • Fylkesveg 4: Fra Stortjernet til Kalvsjø. 3.932 meter.
  • Fylkesveg 5: Fra Solvang til Kalvsjø: 1.090 meter.
ASFALT: Her er de fire store strekningene som skal få ny asfalt plassert på kartet.

ASFALT: Her er de fire store strekningene som skal få ny asfalt plassert på kartet.

Her kan du et kart over alle stedene i Norge som får ny asfalt denne sommeren.

Artikkeltags