OPPLAND: Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Mange kilometer ny veg

På Hadeland er det vegene rundt Randsfjorden som blir årets store oppgradering. Både på vestsiden og østsiden av fjorden skal det legges nytt dekke. Lenger ned i artikkelen ser du en oversikt over alle strekningene på Hadeland som blir «nye» i løpet av året.

Statens vegvesens dekkeprosjekt skal legge asfalt for 156 millioner kroner på riks- og fylkesvegnettet i Oppland. Som en del av Oppland fylkeskommunes store satsing på vegvedlikehold skal fylkesvegene asfalteres for ytterligere 100 millioner kroner i år.

– Oppland fylkeskommune bruker 195 millioner kroner på ny asfalt i 2017. Dette gir mer enn dobbelt så mye ny asfalt som i fjor, og det legges ned stor innsats blant annet på begge sider av Randsfjorden. Vi håper dette skal sette god fart i tiltrengt fornying av fast dekke, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

I tillegg til nytt dekke brukes 22 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i fylket i år.

Oversikt over ny asfalt på Hadeland

VEG METER STED: FRA-TIL
Rv. 4

4.530

Lygna sør – Lygna nord
Rv. 4

95

Rundkjøring i Gran med armer
Fv. 34

3.142

Jarenkrysset v/rundkjøring – Brandbu 240
Fv. 34

19.795

Brandbu – Horn
Fv. 240

14.527

Vang – Klæstad nord
Fv. 245

1.534

Jevnaker E16 – Jevnaker nord
Fv. 245

33.294

Jevnaker nord – Tangen ferge
Fv. 245

12.555

Tangen ferge–Lomsdalen