Senterpartiets tidligere fanefører i Gran, Asmund Johnsrud, mener at Gran kommunestyre burde utsatt sin avgjørelse om slå sammen HEs datterselskaper for strøm og nett med Energiselskapet Buskerud (EB) siden Lunner og Jevnaker vedtok å utsette behandlingen.

Les mer: Rune Meier en samlende ordfører på Hadeland?

- Bare Rune Meier fra Gran Høyre hadde kostyme, skriver Trygve Brandrud i dette leserbrevet

Fire partier krever ny HE-behandling 

Det er da på sin plass å opplyse Johnsrud om at Gran kommunestyre voterte over utsettelsesforslaget først. Med 16 mot 11 stemmer vedtok vi å fortsette behandlingen av saken.

Etter at Gran hadde gjort sitt vedtak, ledet ordførerne i Jevnaker og Lunner sine egne voteringer som medførte at de utsatte sakene i sine kommuner, etter entydige anbefalinger fra egne ordførere.

I Høyre synes vi at det er helt greit at kommunestyret fatter vedtak om egne forhold. Lokaldemokrati kaller vi det.