Sindre Lafton kjøpte for flere år siden en av de mest kjente sentrumsgårdene på Jevnaker, Mehlumgården.

På naboeiendommen, som fulgte med på kjøpet, har han bygd 13 leiligheter.

LES OGSÅ: Lafton klager på bolig-avslag: – Dette er et unikt tilfelle

Men da kommunen nektet Lafton dispensasjon fra et krav om 50 prosent næringslokaler i første etasje, klagde utbyggeren til Statsforvalteren, skriver Ringerikes Blad.

Urimelig

I forbindelse med byggesaken behandlet Jevnaker kommune de to eiendommene, Storgata 21A og 21B, i sammenheng blant annet når det gjaldt krav om parkeringsplasser.

Da mente Lafton det var urimelig at ikke også næringsarealene kunne vurderes samlet.

Med 75 prosent næringsareal i 21A og 25 prosent i 21B ville utbyggeren ha oppfylt kravet.

Ikke uriktig

Nå er avgjørelsen klar, og Statsforvalteren kan ikke se at kommunen har tolket den aktuelle bestemmelsen i reguleringsplanen uriktig.

LES OGSÅ: Sindre Lafton fikk avslag: – Nærmest umulig å leie ut lokalet

Hvis Lafton hadde fått dispensasjon, ville det blitt mindre tilgjengelige næringsarealer på Nesbakken, påpekes det.

Det igjen kunne ha gjort ønsket utvikling av sentrumsområdet vanskeligere, mener klageorganet.

Uenig

Sindre Lafton vant altså ikke fram med klagesaken mot Jevnaker kommune.

– Jeg er ikke enig i avgjørelsen til Statsforvalteren, men tar den til etterretning, skriver han i en kommentar til Ringerikes Blad.