I perioden fra 2008 til 2015 opplevde avisen Hadeland årlig en nedgang i opplaget. I toppåret 2008 hadde Hadeland et opplag på 7487, mens det i 2015 var nede på 6456. I 2016 snudde trenden, og år for år har opplaget vist en positiv utvikling. I 2018 er Hadelands godkjente opplag 7257. Det er 474 flere enn i 2017 da opplaget var på 6783.

Glad redaktør

Den sterke opplagsutviklingen forsterket seg gjennom 2018. I første halvdel 7061 var godkjent opplag, mens det ved utgangen altså var 7257.

– Dette er en fantastisk utvikling som vi er utrolig glad for å se. Vi har lyktes med å få på plass en forståelig og god betalingsløsning digitalt som folk forstår, og også forsvarer for oss, sier ansvarlig redaktør og daglig leder, Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Hun er særlig glad for resultatene i 2018 som kommer i et år der Hadeland reduserte antall papirutgivelser fra fem til tre i uka.

– Vi forberedte oss godt, og mente at leserne våre var modne for endringen. Heldigvis har denne spådommen slått til. Vi får til og med tilbakemeldinger på at folk er mer fornøyd med færre, men tykkere papiraviser, sier Bjerkehagen.

Stadig flere digitale

Per mars 2018 er 38 prosent av avisens abonnenter heldigitale, mens 62 prosent har både nett og papir.

Utfordringen for Hadeland framover er å fortsette å være nær og nyttig for innbyggerne på Hadeland, uavhengig av hvilken kanal folk velger.

– 2019 blir et ultraspennende år med lokalvalg og alt som følger med. Vi kan ikke bedre ha det enn å jobbe i lokalavis, sier Bjerkehagen.

Naboavisene

Avisnavn 2017 2018-1 2018-2 diff antall diff prosent
Glåmdalen 14 257 14559 14796 237 1,6 %
Hadeland 6 783 7061 7257 196 2,8 %
Oppland Arbeiderblad  19 867 20422 20401 -21 -0,1 %
Ringerikes Blad 10 312 10816 11029 213 2,0 %
Romerikes Blad 26 840 28832 29076 244 0,8 %
Varingen 4 937 5273 5415 142 2,7 %
Østlendingen 15 083 16082 16538 456 2,8 %