Opplags- og lesertall for norske aviser ble offentliggjort onsdag. Den viser at avisen Hadeland kan glede seg over en opplagsøkning på 182 fra 2016 til 2017.

Hadeland noterte en hyggelig økning også i fjor.

– Det er veldig moro å se at trenden med nedgang ser ut til å være snudd.  I fjor var vi eneste avis i Oppland med vekst, mens nå er vi enda flere på dette laget, sier redaktør i Hadeland, Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Både Fjuken, avisa Valdres og Hadeland kan notere vekst. Veksten kommer digitalt. På denne tida i fjor hadde 22 prosent av Hadelands abonnenter rent digitalt abonnement.

– I dag er 29 prosent av abonnentene digitale, og vi ser at denne veksten forsterker seg dag for dag, sier Skjervum Bjerkehagen.

Øker på flere områder

Forbruker & Media måler avisenes lesertall. Det siste året har Hadelands lesertall økt fra 16.000 til 18.100 lesere. Aller størst er lesningen på papir som fortsatt har 12.600 daglige lesere. Det er 700 færre enn på samme tid i fjor. Veksten kommer digitalt, både på desktop og mobil.

– Dette er ikke overraskende. Mobildekningen har blitt bedre mange steder, og mobilen er med oss nesten uansett hvor vi befinner oss. Vår utfordring hver dag hele uka er å lage relevant lokalt innhold som folk vil lese. Det ser ut til at vi jevnt over lykkes med det. Vi har en stab som hver eneste dag legger seg i selen for å lage godt innhold, og det er nøkkelen. Jeg er utrolig stolt av gjengen i Hadeland, sier Bjerkehagen.

Leserne er de viktigste

Og legger til at leserne er de aller viktigste i dette regnestykket.

– Hadeland har engasjerte lesere som ikke er redde for å si i fra om saker som bør ha oppmerksomhet.  De viser stort engasjement, og det er svært viktig for lokalsamfunnet vårt. Det gjenspeiles både i det vi skriver om, og også hva som er mulig å få til når folk spiller sammen og bruker det beste i seg. Innbyggere som bryr seg bidrar til bedre lokalsamfunn. Det er også vårt formål å bidra til, sier Skjervum Bjerkehagen.

Flere på rett veg

Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget.

– Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey adm. dir i Mediebedriftenes landsforbund.

Fylke Avis Netto totalt 2017 Netto totalt 2016 Endr netto opplag Papir total 2017 Endring papir Digital total 2017 Endring digital
Oppland Dølen 3 568 3 735  (167) 3 468 (264) 3 356 3 353
Oppland Fjuken 3 619 3 571  48 3 519 (52) 3 483 3 483
Oppland Gudbrandsdølen Dagningen 19 879 20 612 (733) 17 548 (1 798) 19 567 (688)
Oppland Hadeland 6 783 6 601 182 5 438 (386) 6 718  195
Oppland Norddalen 2 533 2 654 (121) 2 426 (223) 2 372 (118)
Oppland Oppland Arbeiderblad  19 867 19 927  (60) 16 178 (1 544) 19 565 (11)
Oppland Valdres 7 635 7 378 257 7 084 (278) 7 430 273
Oppland Vigga 2 059 2 120 (61) 2 047 (73) 1 945 1 945

 

LES OGSÅ: