Gå til sidens hovedinnhold

Avviklingen av bominnbetalingen ved Grime

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bompenge bortfall på riksvei 34, Røykenvika til Hov i Land.

Jeg observerer med stor glede for alle beboerne i Hadeland, Søndre og Nordre Land distriktet, hvor bompengeinnkrevingen er borte. Veien er rett og slett nedbetalt.

Dette er store dager for ALLE som benytter seg av veien, både fastboende, turister og hyttefolk i hele området.
Det har vært en vanskelig vei å ferdes på, helt siden veien ble anlagt. Denne veistrekningen er typisk eksempel på at veien ble anlagt der kua gikk. Jeg vet det var VELDIG svingete. Fra ca. 1982 og fram til årtusenskiftet kjørte jeg en god del på den veien, og da var den svingete og ille å kjøre på.

Etter det jeg vet ble det bestemt veien skulle utbedres MED bompengeinnkreving på strekningen. Og den type veifinansiering KAN være ett godt alternativ. Men som i utgangspunktet IKKE skal skje. Jeg er rimelig sikker på dem som har brukt denne veien gjennom de årene har betalt ganske mye i ekstra avgifter for å komme seg til jobb, til hytta, pendlere og fastboende med en del kjøringer i nødvendig ærend.

Det som forundrer meg mest er Fremskrittspartiet som stiller opp og jubler over denne strekningen blir avgiftsfri, og FrP står å slår seg på brystet og sier de har bedrevet virksomhet for å bli kvitt denne avgiften på veistrekningen. Og tar på seg æren for at bomstrekningen blir lagt ned. Dette er å juge på seg noe de IKKE har fått til,

Nå var det vel egentlig meningen denne strekningen skulle være nedbetalt med ekstraavgift omtrent på denne tiden. Da er strekningen NEDBETALT.

Da skal ikke ett av partiene som har sagt JA til ekstra avgifter på vedlikehold/ombygging og nye veier står fram å fortelle de er MOT bompenger.

Det finnes partier som er MOT nye bompenger, og som aller helst vil redusere for så å fjerne bommene som omringer både lokale riksveier og hovedveiene rundt de store byene. Vi vil ha vår frihet til å kunne bevege oss fritt, også med eget kjøretøy, i hele kongerike Norge. Noe som også er nedfelt i Grunnloven.

Vi i FNB ønsker å kunne finansiere veiene i hele Norge på en annen måte enn å gå direkte på innbyggerne, som ofte vil få en noe dårligere livssituasjon med disse ekstra avgiftene. Samtidig som avgiftssystemet ved kjøp av fossil drivstoff legges om.

Kommentarer til denne saken