Bane Nor varsler økt togtrafikk i sommer – persontogene på Bergensbanen skal bruke Gjøvikbanen

Vy opplyser at den økte trafikken ikke vil påvirke sommerrutene til lokaltogene.