Svein Harald klager på nytt kryssingsspor på Gjøvikbanen: – Bane Nor holder ikke ord

Artikkelen er over 1 år gammel

I forbindelse med bygging av nytt kryssingsspor ved gamle Harestua stasjon på Monsrud på Gjøvikbanen, la Bane Nor nylig fram sin plan for støyskjerming av naboer.