– Tariffoppgjøret i finans er til mekling hos Riksmekleren tirsdag 29. mai kl. 10.00 og fortsetter eventuelt onsdag 30. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet innen kl. 24.00 på siste meklingsdag, kan streik være et faktum torsdag 31. mai kl. 08.00, heter det i en pressemelding fra banken sendt ut tirsdag.

Finansforbundet og LO Finans tar ut samtlige av sine medlemmer i en eventuell streik. I SpareBank 1 Ringerike Hadeland gjelder dette 119 ansatte som er organisert i Finansforbundet eller LO Finans.

Kort, mobil- og nettbank oppe

– Forutsatt at det ikke oppstår spesielle situasjoner, vil hovedtjenestene i betalingsinfrastrukturen (kort, nettbank, mobilbank, regningsbetaling) være oppe. Men dersom det skulle oppstå driftsproblemer, kan enkelte tjenester bli lukket, sier administrerende banksjef Steinar Haugli i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i pressemeldingen.

– Følg med på våre nettsider

– Vi oppfordrer kundene til å avvente situasjonen og følge med på hjemmesidene.
Men, har dere særskilt viktige tjenester som må gjennomføres, kan det være lurt å få disse utført i løpet av tirsdag eller onsdag, før streiken eventuelt blir et faktum, sier Haugli.

Hva det mekles om

Både Finansforbundet og LO brøt tariff-forhandlingene torsdag 25. april. De to arbeidstakerorganisasjonene brøt forhandlingene på litt forskjellig grunnlag. Finansforbundets hovedgrunn var lønnsrammen, mens LO hadde flere krav de gikk til brudd på. Det er Finans Norge som representerer arbeidsgiversiden i konflikten.