Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under tre år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

– Trygt og viktig å åpne

Det er trygt å åpne barnehagene og det er viktig for barna våre, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Denne veilederen er basert på en rekke kilder med god kompetanse på barn og smitte, sa Melby på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Hun sier åpningen av barnehagene er basert på faglige råd og tall om koronasmitte blant barn i blant annet Sverige.

– De viser at det ikke har vært noen utbrudd i skoler og barnehager, sier Melby.

Også undersøkelse fra Island viser at skolebarn ikke har påvisbar smitte.

Veilederen inneholder konkrete råd og en sjekkliste som barnehagene må følge.

Hoste- og håndhygiene

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

* Syke personer skal ikke være i barnehagen

* God hygiene

* Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Lokale tilpasninger

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer.

Kunnskapsministeren understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Noen av anbefalingene

Veilederen inkluderer blant annet disse anbefalingene:

* Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner.

* Sørg for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

* Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.

* Økt bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig.

* Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.

* Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst.

* Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

* Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

* Begrens deling av mat og gjenstander.

* Barna skal ikke dele mat og drikke.

* Mat skal serveres porsjonsvis.

* Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe.

* Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).

* Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort.

* Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Ansatte kan få erstatning

Dersom barnehageansatte blir smittet av koronaviruset, kan de ha krav på yrkesskadeerstatning, ifølge justisminister Monica Mæland (H).

– Yrkesskadereglene gjelder. Ansatte som får en yrkesskade på jobb, vil komme inn under de reglene, svarte Mæland på NTBs spørsmål om hvorvidt ansatte i barnehager har rett til erstatning dersom de skulle bli smittet på jobb.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for dette, tilføyde justis- og beredskapsministeren på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Regjeringen endret 7. april reglene for yrkesskadeerstatning for helsepersonell slik at de som blir smittet av viruset på jobb, kan ha krav på yrkesskadeerstatning.

Utdanningsdirektoratets Hege Nilssen opplyser at dette også kom som innspill fra organisasjonene i forbindelse med arbeidet med en veileder for gjenåpning av barnehagene, og at det pågår en dialog med kommunenes organisasjon KS.

Yrkesskadeerstatning kan utbetales dersom smitten har skjedd i arbeidstiden og fører til alvorlig sykdom, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

– Ikke alle svar

Leder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer mange barnehageansatte, mener veilederen er et utgangspunkt, men at den ikke gir svar på alle utfordringer. De ansatte må være trygge, påpeker hun.

– Det blir viktig framover å lytte til de ansatte, gi dem gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake. Vi forventer at myndighetene raskt svarer på de spørsmålene som vil komme framover, sier hun.

Utdanningsforbundets Steffen Handal sier mange har vært spent på rådene om hvordan barnegruppene skal organiseres.

– Veilederen har etter mitt syn gode og ambisiøse intensjoner, fordi det legges vekt på at barna skal være i faste grupper med færre andre. Det vil redusere smitterisiko. Samtidig er det vår oppfatning at dette vanskelig lar seg gjennomføre uten redusert oppholdstid for barna, mener han.

Han er glad for at myndighetene legger opp til å justere rådene når man har fått mer erfaring med praksis i hverdagen.