Romsligere med barnehageplasser i Gran – sjeldent lavt fødselstall i 2018

Artikkelen er over 1 år gammel

Det ble født 90 barn i Gran i 2018. Det er mer vanlig med 130–140 fødsler årlig. Lavere antall nye verdensborgere betyr at det er romsligere med barnehageplasser.