Ber om et eget tilsyn

RAPPORT: Barneombud Anne Lindboe overleverte fredag en rapport fra intervjuer med mobbeofre til statsminister Erna Solberg. Foto: Helge Rønning Birkelund, ANB

RAPPORT: Barneombud Anne Lindboe overleverte fredag en rapport fra intervjuer med mobbeofre til statsminister Erna Solberg. Foto: Helge Rønning Birkelund, ANB

Artikkelen er over 5 år gammel

– Barn som blir mobbet føler ikke at de blir tatt på alvor.

DEL

Oslo: – De føler det går altfor lang tid til noe skjer, og føler at skolen ikke rydder opp. Det viser at vi trenger lovendringer og et organ som kan ha makt og myndighet til å gripe inn overfor skoler hvor barn opplever mobbing, sier barneombud Anne Lindboe til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Da statsminister Erna Solberg sist fredag inviterte til toppmøte om mobbing, benyttet barneombudet anledningen til å legge fram barnas egne råd til det såkalte Djupedal – utvalget, som skal vurdere hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen i Norge.
Utvalget ledes av fylkesmann i Aust-Agder, tidligere SV-statsråd Øystein Djupedal.
 

Kompetansesenter

Katrine Olsen Gillerdalen, som i mars i fjor opplevde at sønnen Odin (13) tok sitt eget liv etter å ha blitt mobbet, har foreslått at det opprettes et nasjonalt senter for mobbeofre.
Barneombudet er enig i at noe liknende må til.
– Vi trenger et nasjonalt organ med myndighet til å kreve endring ved hver enkelt skole. I dag er det ingen som har makt og myndighet til å pålegge skolene å gjøre noe. Riktignok kan Fylkesmannen fatte et vedtak og si at en skole skal gjøre noe, men det får ingen konsekvenser hvis det ikke følges opp. Da må man klage til Fylkesmannen på nytt. Vi trenger et organ eller en institusjon som er nær barna og nær foreldrene, og som er barnevennlig lagt opp. Organet må ha kunnskap og kompetanse og for eksempel kunne pålegge umiddelbare tiltak. Organet må også ha myndighet til å ilegge dagbøter hvis ting ikke føles opp. Da snakker vi om ting som monner, mener barneombud Anne Lindboe.

Der skoen trykker

Hun har foretatt sin egen høring, hvor 20 mobbeofre er intervjuet. Disse intervjuene står i rapporten som nå er brakt videre til Djupedal–utvalget.
– Ingen vet bedre hvor skoen trykker enn barn og unge som selv har opplevd dette på kroppen, mener Anne Lindboe.
Konklusjonen er for det første at voksne må ta det barna sier på alvor. Barna poengterer nettopp viktigheten av at det handles raskt.
– Voksne må ha tro på barna og sørge for at det får konsekvenser når de forteller hva de er utsatt for. Det er viktig å involvere foreldrene når slike ting skjer, både foreldrene til de som blir mobbet og til de som mobber. De trekker fram hvor viktig det er med god skoleledelse, og at lærerne må jobbe med dette gjennom hele året, ikke bare med en kampanje i begynnelsen av skoleåret, sier Anne Lindboe.
Hun presiserer at barna også er opptatt av at skoler som ikke gjør jobben sin skal få bøter, fordi det er så alvorlig for de barna det gjelder.
– Det sier meg at vi trenger et skikkelig kompetanseløft. Vi må satse så det monner. Barn som er utsatt for mobbing må få en rettssikkerhet på linje med arbeidsmiljøloven, som verner om de voksne i arbeidslivet, hevder barneombudet. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken