Hvert år gjennomføres det en elevundersøkelse i alle landets skoler.

Den foregår ved at elevene svarer på et stort antall spørsmål. Svarene oppsummeres som indikatorer i ti forskjellige kategorier: Læringskultur, elevdemokrati og medvirkning, faglig utfordring, felles regler, trivsel, mestring, støtte fra lærerne, motivasjon, vurdering for læring og støtte hjemmefra. Du finner resultatene ved å gå inn på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet. Søk på «Elevundersøkelsen» på nettet, så finner du fram. (De har lagt om sidene slik at de er blitt vanskeligere å lese og tolke enn før. Gi ikke opp!)

Barneskolene i Gran har alltid kommet mye bedre ut i disse undersøkelsene enn landsgjennomsnittet. Så også i år: I én kategori, mestring, er Gran likt med gjennomsnittet. I alle andre er Gran bedre. Ikke bare det: I Elevdemokrati og medvirkning og vurdering for læring er Gran mye bedre. I Læringskultur, trivsel og motivasjon er Gran også en god del bedre.

Læringsmiljøet er det arbeidsmiljøet som ungene befinner seg i. Det er livsviktig at arbeidsmiljøet er godt; et godt miljø er en forutsetning for god læring.

De svært gode resultatene skapes av godt arbeid hver dag ved skolene i Gran. Vi har all grunn til å være stolte av dem, og vi bør trekke fram læringsmiljøet i skolene hver gang vi snakker med barnefamilier som vurderer å flytte hit!

Dette er ett av de underkommuniserte godene ved å bo her i Gran. En stor takk til skoleledelsen, rektorene, lærerne og øvrige ansatte ved skolene! Det fortjener de. I år igjen.